Design formt Mensch formt Gesellschaft – Semesterausstellung – Master – WS 15/16